بهترین ابزار برای بهبود عملکرد کسب و کار شما!

یک نرم افزار ساده و بصری با تمرکز بر قابلیت استفاده و راحتی کاربر

1
2
3
4
1

یک پیشخوان ساده اما قدرتمند

2

همه ی آمارهای مهم در یک جا

3

ردیابی عملکرد بر اساس همه ی معیارهای کلیدی

4

نمایش همه ی کاربران جدیدی که در هفته گذشته عضو شده اند

این ویدیوی آموزشی کوتاه درباره نحوه کارکرد و استفاده اپلیکیشن ما را مشاهده کنید