تکتا؛ ارائه دهنده خدمات فنی و آموزشی در زمینه فناوری های نوین

به تکتاتک خوش آمدید

شرکت مدیریت صادرات «نوآوران توسعه فناوری تکتا» با بهره گیری از تیم های تخصصی، در زمینه آموزش و تجهیز مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی از طریق فناوری های پیشرفته و سازگار با محیط زیست

بازیابی رمز عبور